2022-09-21

Jak się zachować widząc pojazd uprzywilejowany?

Niby każdy wie co robić widząc w lusterku migające światła i słysząc charakterystyczny dźwięk. Jednak wciąż widzimy na drodze nerwowe manewry i zagubienie, co ważne, nie tylko młodych kierowców. Jak zatem zachować się widząc pojazd uprzywilejowany?

Zasady ruchu drogowego są dla każdego kierowcy jasne i oczywiste. W innym wypadku nie uzyskałby przecież uprawnień do prowadzenia pojazdu. I choć zasady ruchu drogowego obowiązują jednakowoż każdego uczestnika ruchu, to w przypadku pojazdów uprzywilejowanych, mogą one pozwolić sobie na drodze na znacznie więcej, w tym na przekraczanie prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, przejazd przez strefy z zakazem ruchu, a nawet na spowodowanie kolizji bez własnej winy.

Skąd wiemy, że zbliżający się do nas pojazd jest tym uprzywilejowanym?

Pojazd uprzywilejowany musi spełniać trzy warunki, aby można było jednoznacznie stwierdzić, że jest na drodze uprzywilejowany. Przede wszystkim sygnały świetlne w postaci świateł błyskowych w kolorze niebieskim. Jeżeli pojazd będzie miał żółte, pomarańczowe, białe czy nawet czerwone, taki pojazd na drodze według przepisów będzie traktowany jak każdy inny uczestnik ruchu. Dlatego niebieskie światła błyskające to pierwszy z warunków.

Drugim są sygnały dźwiękowe. Jadący pojazd uprzywilejowany musi emitować sygnały dźwiękowe. Jedynie, gdy jest na postoju, wystarczą sygnały świetlne. Natomiast w ruchu bezwzględnie musimy słyszeć syreny dźwiękowe. Jest to drugi warunek.

Trzecim warunkiem są światła mijania lub drogowe. Bezwzględnie pojazd uprzywilejowany podczas przejazdu musi mieć je uruchomione.

Jest jeszcze jeden rodzaj uprzywilejowania na drodze – kolumna pojazdów uprzywilejowanych. W przypadku kolumny pojazd na jej początku i końcu musi mieć uruchomione sygnały świetlne w kolorze czerwonym, a także sygnały dźwiękowe i światła drogowe lub mijania. W przypadku kolumny, wszystkie pojazdy, także te nieemitujące dźwięku i światła, ale znajdujące się za pojazdem uprzywilejowanym i przed ostatnim uprzywilejowanym, są uprzywilejowane.

Jakie służby mogą poruszać się pojazdami uprzywilejowanymi?

Jest wiele służb, agencji, biur, jednostek które posiadają uprawnienia do poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi. Wśród nich należy wymienić pojazd:

 • zespołu ratownictwa medycznego,
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • policji,
 • jednostki ratownictwa chemicznego,
 • sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służby Więziennej,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Służby Parku Narodowego,
 • straży gminnych/miejskich,
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego,
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
 • Krajowej Administracji Skarbowej (wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową),
 • Inspekcji Transportu Drogowego.

Jak się zachować widząc pojazd uprzywilejowany?

Jeżeli znajdujemy się na drodze po której porusza się pojazd uprzywilejowany, to jako uczestnik ruchu jesteśmy zobowiązani ułatwić przejazd takiemu pojazdowi, a także ustąpić mu pierwszeństwa przez zatrzymanie się i usunięcie z drogi.

Oznacza to, że widząc nadjeżdżającą karetkę, musimy pozwolić jej na swobodny przejazd bez manewrowania. W tym celu zjeżdżamy na pobocze lub zatrzymujemy się przed skrzyżowaniem, na które pojazd ten chce wjechać.

Od niedawna w przepisach pojawił się termin korytarza życia. To nic innego jak utworzony przez kierowców znajdujących się na dwóch równoległych pasach wewnętrznego pasa do przejazdu dla służb ratowniczych. Należy pamiętać, że nieutworzenie korytarza życia z innymi uczestnikami ruchu czy też poruszanie się korytarzem tuż za pojazdem uprzywilejowanym jest karane wysokim mandatem i punktami karnymi.