2023-03-21

Miałem kolizję i co dalej?

Kolizja drogowa może się zdarzyć nawet najlepszemu kierowcy, bez względu na to, jak dobrze prowadzi i jak duże ma doświadczenie za kierownicą. Jak postępować w razie kolizji? Pamiętaj o tych czterech rzeczach!

1. Zachowaj spokój

Zachowaj spokój, nie panikuj, nie uciekaj z miejsca zdarzenia. W razie kolizji drogowej (zdarzenia drogowego mającego związek z ruchem pojazdów), w której nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała, a powstały wyłącznie straty materialne, uczestnicy „stłuczki” nie są zobowiązani do wzywania policji. Obowiązek jej wezwania istnieje tylko wtedy, gdy doszło do wypadku drogowego, w którym co najmniej jedna osoba poniosła śmierć albo została ranna.

2. Bezpieczeństwo to podstawa

Nie wyhamowałeś na światłach i wjechałeś w tył jadącego przed Tobą samochodu? Zagapiłeś się i zarysowałeś komuś bok samochodu? Nie denerwuj się. Stres jest w tym momencie złym doradcą. Zacznij od oceny sytuacji. Sprawdź, czy nie ma poszkodowanych. Jeśli uczestnicy stłuczki doznali urazów cięższych niż zadrapania lub siniaki, zadzwoń pod numer 112. Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego zada Ci kilka pytania, udzieli instrukcji. Co dalej? Zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji, czyli niezwłocznie usuń z niego pojazd, aby nie powodował zagrożenia i utrudnień w ruchu. Możesz zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (np. kredą, kawałkiem cegły). Zrób telefonem komórkowym zdjęcia zdarzenia. W sytuacji gdy usunięcie pojazdu jest niemożliwe, oznacz miejsce kolizji. Włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy. Na drogach szybkiego ruchu (ekspresowych i autostradach) trójkąt ostrzegawczy powinien się znajdować w odległości co najmniej 100 metrów od unieruchomionego auta. W wypadku dróg poza obszarem zabudowanym, gdzie obowiązująca prędkość jest niższa, może zostać ustawiony w odległości 30-50 metrów od uszkodzonych pojazdów. Uczestnicy kolizji powinni również włożyć kamizelki odblaskowe. Niezabezpieczenie miejsca kolizji samochodowej może skutkować nałożeniem mandatu przez policję.

3. Formularz wspólnego oświadczenia

Jeśli nikt nie ucierpiał, a uczestnicy kolizji zgodnie ustalili, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, można załatwić sprawę bez udziału policji. W takim wypadku należy wypełnić formularz wspólnego oświadczenia i opisać przebieg zdarzenia: podać datę, godzinę, miejsce kolizji, a także powstałe uszkodzenia pojazdów.

Oświadczenie możesz pobrać np. ze strony policji https://lodz.policja.gov.pl/eld/twoja-komenda/wnio.... Taki formularz warto wozić w samochodzie.

Jeśli nikt z uczestników kolizji nie ma wydrukowanego formularza, oświadczenie można spisać samodzielnie na zwykłej kartce. W przypadku poszkodowanego – właściciela uszkodzonego pojazdu – jest to dokument niezbędny dla firmy ubezpieczeniowej, w której została wykupiona polisa na auto.

Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać takie informacje:
1. Dane osobowe uczestników stłuczki (sprawcy i poszkodowanego): imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, numery telefonów, numer prawa jazdy, data jego wydania i ważności.
2. Informacje o pojazdach: marka, model, numer rejestracyjny.
3. Data i miejsce wypadku, dokładny adres.
4. Dane firmy ubezpieczeniowej, czyli informacje o polisie sprawcy kolizji: nazwa ubezpieczyciela, numer polisy OC i jej data ważności.
5. Szczegółowy opis stłuczki: okoliczności, warunki pogodowe i prędkość uczestniczących w niej pojazdów, stan nawierzchni drogi, znaki drogowe i oznaczenia poziome. Należy również dołączyć szkic sytuacyjny, na którym trzeba zaznaczyć układ drogi i położenie samochodów w trakcie zdarzenia.
6. Dane świadków: jeżeli byli świadkowie kolizji, warto spisać ich imiona i nazwiska oraz numery telefonu.
7. Podpisy uczestników stłuczki.
8. Zdjęcia(najlepiej zrobić zdjęcia jeszcze przed przemieszczeniem samochodów, aby określić ich pozycję, uszkodzenia i sytuację na drodze).

4. To nie moja wina!

W sytuacji gdy okoliczności kolizji drogowej lub jej ocena nie jest jednoznaczna, wezwij policję. Kiedy jeszcze? Przykładowo wtedy, gdy:

- sprawca kolizji sprawia wrażenie nietrzeźwego,
- sprawca nie ma przy sobie wymaganych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia),
- sprawca nie przyznaje się do spowodowania kolizji i nie chce złożyć oświadczenia, ucieka z miejsca zdarzenia lub prowadził pojazd użyczony,
- uczestnik kolizji jest cudzoziemcem – warto wezwać policję, aby pomogła w ustaleniu jego tożsamości.

W pozostałych przypadkach lepiej dojść do porozumienia, niekiedy bowiem nadgorliwość może się zakończyć nałożeniem dodatkowych mandatów na uczestników stłuczki.

Wynająłeś i miałeś kolizję

Pamiętaj, że odpowiedzialność za szkody w pojeździe jest określona w umowie ubezpieczenia. Najemca i użytkownik samochodu powinni się zapoznać z postanowieniami polis ubezpieczeniowych, a także ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w nich postanowień.

Tu znajdziesz ogólne warunki umowy: https://mmcarsrental.pl/files/get/1614344314_LLlp3Lz.

O czym pamiętać w razie kolizji?
1. Sprawdź, czy wszyscy uczestnicy wypadku są bezpieczni. W razie potrzeby wezwij pogotowie ratunkowe.
2. Zabezpiecz pojazd, aby uniknąć ryzyka kolejnej kolizji.
3. Skontaktuj się z najemcą, by poinformować go o wypadku.
4. Powiadom najbliższą jednostkę policji, aby sporządzić protokół szkodowy z miejsca zdarzenia.
5. W protokole umieść wszystkie dane uczestników i świadków wypadku.
6. Skontaktuj się z MM Cars Rental pod adresem operacyjny@mmsl.pl, a także z ubezpieczycielem, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia.
7. Przekaż niezbędne informacje i dokumenty (protokół z miejsca wypadku, kopię prawa jazdy i ważnego dowodu potwierdzającego tożsamość), które mogą być wymagane przez ubezpieczyciela lub MM Cars Rental w celu zgłoszenia szkody i uzyskania odszkodowania.
8. Współpracuj z MM Cars Rental w likwidacji szkody w niezbędnym zakresie, w szczególności poprzez dostarczanie potrzebnych informacji i dokumentów. Pamiętaj, że likwidacja szkody przez MM Cars Rental nie oznacza przyjęcia przez niego odpowiedzialności za szkodę ani gwarancji uzyskania odszkodowania.

Podsumowując, kolizja samochodowa to sytuacja stresująca, dlatego warto wiedzieć, jak postępować, aby uniknąć dodatkowych problemów.

Zachowaj spokój, pozostań na miejscu zdarzenia, wezwij policję, jeśli zachodzi taka konieczność. Pamiętaj, jeżeli zachowujesz ostrożność na drodze i przestrzegasz przepisów drogowych, możesz zapobiec kolizji!