2023-05-18

Kamery samochodowe w Europie. Gdzie można, a gdzie słono to kosztuje?

Kamery samochodowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich kierowców. Warto więc wiedzieć, jakie przepisy dotyczące ich używania obowiązują za granicą. W niektórych krajach europejskich bowiem korzystanie z kamer samochodowych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Kamery samochodowe a przepisy w Polsce

W naszym kraju nagrywanie za pomocą wideorejestratora jest dozwolone wyłącznie na własny użytek. Oznacza to, że wizerunek czy głos uczestników ruchy podlegają przepisom RODO, a więc nie powinny być udostępniane publicznie, np. na stronach internetowych czy portalach społecznościowych.

Jak to wygląda w Europie?

W niektórych krajach europejskich obowiązują ograniczenia lub zakazy dotyczące używania kamer samochodowych. Tak jest na przykład w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Portugalii.

Austria
Austriacki Urząd Ochrony Danych zakazał używania prywatnych kamer samochodowych do monitoringu ruchu na drogach publicznych. Osoby łamiące ten zakaz mogą zostać ukarane wysokimi grzywnami, sięgającymi nawet 25 tys. euro. W czasie przejazdu przez terytorium Austrii należy zatem pamiętać o zdemontowaniu kamery samochodowej.

Szwajcaria
Szwajcaria ma szczególnie restrykcyjne prawo w zakresie ochrony danych osobowych. Nie można nagrywać innych osób bez uzyskania ich zgody. Za złamanie tego prawa grozi mandat w wysokości ponad 750 franków szwajcarskich (równowartość 3500 złotych), zwłaszcza jeśli na nagraniu da się wyraźnie rozpoznać twarze osób lub numery rejestracyjne pojazdów.

Luksemburg
W Luksemburgu korzystanie z kamer samochodowych jest zabronione, chyba że posiada się odpowiednie pozwolenie od odpowiedzialnych za to organów. Używanie wideorejestratora na drogach publicznych bez zezwolenia jest karalne, trzeba się liczyć z grzywną, a w skrajnych wypadkach, np. w razie publikacji nielegalnych materiałów, nawet więzieniem.

Portugalia
Portugalskie przepisy prawa drogowego również zabraniają używania kamer samochodowych.

W innych krajach, takich jak Niemcy, Słowacja i Wielka Brytania, korzystanie z kamer samochodowych jest dozwolone, ale muszą być one zamontowane w sposób nieograniczający widoczności. W Norwegii kamera samochodowa nie może być zamontowana w zasięgu wzroku kierowcy, a na Węgrzech nagrania można przechowywać jedynie przez pięć dni od momentu rejestracji.

Mandaty za kamerkę w Polsce

Polskie przepisy uwzględniają sytuacje, w których można otrzymać mandat za korzystanie z kamery samochodowej. Pierwsza z nich dotyczy sposób montażu kamery w pojeździe. Jeżeli jest ona zamontowana na przedniej szybie w taki sposób, że ogranicza pole widzenia kierowcy, można otrzymać mandat w wysokości od 20 złotych do nawet 3 tysięcy złotych za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych.

Druga sytuacja dotyczy łamania przepisów drogowych w celu nagrania wykroczenia innego kierowcy lub zdarzenia drogowego. Jeśli np. przekraczamy prędkość, wykonujemy nielegalne manewry czy naruszamy inne przepisy drogowe w celu nagrania incydentu, również możemy zostać ukarani mandatem. Nagrywanie wykroczeń wideorejestratorem nie upoważnia do łamania przepisów drogowych.

Trzecia sytuacja, w której można otrzymać mandat, ma miejsce podczas interakcji z policją. Jeśli utrudniamy pracę funkcjonariuszom lub nie stosujemy się do ich poleceń, powołując się na fakt posiadania nagrania, możemy zostać ukarani grzywną lub nawet karą aresztu.

Ważne jest również, by pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO. Publikowanie wizerunku i danych wrażliwych na nagraniach może naruszać przepisy o prywatności. Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie.

Podsumowując: przed podróżą za granicę warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi używania kamer samochodowych w danym kraju. Ograniczenia i zakazy mogą się różnić w zależności od państwa. Należy również pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, aby uniknąć naruszeń i konsekwencji prawnych. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę, że kamery samochodowe, owszem, mogą być bardzo przydatnym narzędziem, ale wiążą się też z pewnymi obowiązkami i ograniczeniami, zwłaszcza w kontekście podróży zagranicznych.

Warto ponadto pamiętać, że przepisy dotyczące korzystania z kamer samochodowych mogą się zmieniać, dlatego przed podróżą koniecznie trzeba sprawdzić aktualne regulacje obowiązujące w danym kraju. Informacje na temat przepisów można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich organów regulacyjnych lub skonsultować się w tej sprawie z lokalnymi władzami drogowymi.