Wynajmij autow kilku krokach

Przetargi

0x0
W ramach złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zapraszamy do złożenia ofert na realizację projektu pod tytułem:

Wdrożenie systemu IT do zarządzania wynajmem samochodów

zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 6 luty 2017 – przetarg zakończony

zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 6 luty 2017– przetarg zakończony

 

Projekt: „Wdrożenie systemu IT do zarządzania wynajmem samochodów”

Wartość projektu: 309 504,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 92 594,50 zł

 

Celem głównym niniejszego projektu jest optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych obecnie funkcjonujących w firmie MM Service Lease Sp. z o.o. Projekt przyczyni się do rozbudowy modelu gospodarki elektronicznej w przedsiębiorstwie. Jego realizacja będzie miała wpływ na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wyeliminowanie wszystkich zdiagnozowanych problemów, zakłócających funkcjonujące w firmie procesy mające wpływ na jakość, cenę i szybkość świadczonych przez nas usług.

mmcarsrentalue-1-1040x179